Rozpalanie grilla Lotus

Grill Lotus Montaż baterii

Montaż baterii

Otwórz komorę baterii w dolnej części obudowy zewnętrznej. Włóż cztery baterie AA. Zwróć uwagę na polaryzację. Zamknij komorę baterii.

Grill Lotus Użyj osłony wewnętrznej

Użyj osłony wewnętrznej

Włożyć osłonę wewnętrzną do zewnętrznej powłoki.

Grill Lotus Napełnij pojemnik z węglem

Napełnij pojemnik z węglem

Napełnić pojemnik na węgiel wykorzystując około 250g specjalnego węgla Lotus i umieścić pokrywkę na pojemniku.

Grill Lotus Nanieś żel na tackę

Nanieś żel na tackę

Nanieś szeroki na 10mm pierścień żelowej pasty do rozpalania na tackę i umieść ją wewnątrz grilla.

Grill Lotus Włącz grill

Włącz grill

Przekręć pokrętło znajdujące się na obudowie zewnętrznej maksymalnie w prawo.

Grill Lotus Rozpalanie

Rozpalanie

Trzymaj tak długo źródło ognia przy żelu aż żel zacznie się palić.

Grill Lotus Włóż pojemnik z węglem

Włóż pojemnik z węglem

Następnie umieścić napełniony pojemnik z pokrywką na tacy zapłonu. W krótkim czasie węgiel zacznie się żarzyć.
Uwaga: Należy umieścić pojemnik węgiel delikatnie i równomiernie.

Grill Lotus Załóż ruszt

Załóż ruszt

Umieścić kratkę na wewnętrznej powłoce. Upewnij się, czy włożysz cztery nogi metalowe w szczeliny osłony wewnętrznej. Dwa uchwyty z boku grilla muszą być dostosowane do klamer blokujących.

Grill Lotus Zablokuj kratkę

Zablokuj kratkę

Umieść haki klamer w odpowiednich otworach w kratce a następnie naciśnij haki w dół. Od tej pory Twój Lotus Grill jest gotowy do użycia.